Leone d’Oro International …výjimečná soutěž & výjimečná oslava výrobců olivového oleje

Jaro je v Olivovém světě obecně zasvěceno soutěžím. Je to ideální čas, protože olivový olej z říjnové sklizně, který se jako živá hmota stále vyvíjí co do chuti i aroma, si už „sednul“ a tak vítězové se většinou vyloupnou zcela přirozeně. A my, jakožto konzumenti a milovníci dobrého oliváče, tak máme jistotu, že olivový olej, který je skvělý šest sedm měsíců po sklizni, takový bude i v době, než se na našem stole objeví olej nové sezóny.

Finalisti kategorie nejlepší Coratina

Získat ocenění v soutěži, kde spolu své parametry poměřují stovky vzorků olivových olejů, je pro každého výrobce vždy velký úspěch, který je třeba řádně oslavit. A my jsme tentokrát slavili také! V sobotu 18.května proběhlo u Lago di Garda vyhlášení vítězů jedné z nejprestižnějších olivových soutěží světa. A my jsme byli u toho! V soutěži se utkalo několik set olivových olejů sezóny 2023/24 a to nejen ze Středozemí, ale také z Turecka, Tuniska nebo třeba Brazílie.

Leone d’Oro International patří v Olivovém světě mezi světově uznávané soutěže a  má svá specifika. Členem rodiny Leone d’Oro, tedy Zlatého lva, se nestane automaticky každý, ale cenu si odnese vždy jen jeden výrobce dané kategorie. V rámci soutěže je stanovována velmi přísná senzorická analýza jednotlivých vzorků olivových olejů a vyhodnocována dle pravidel IOOC (International Olive Oil Council). Profesionální panel je složený ze 13 degustátorů olivového oleje, koordinovaný vedoucí panelu Maria Paola Gabusi a akreditovaný italskou vládní agenturou Mipaaf. Jedná se o zcela jedinečnou soutěž svého druhu, protože není financována žádnými sponzory. Je to soutěž, kterou podporují sami pěstitelé oliv. Panel ochutnává olivové vzorky každý týden po celý rok. Porota neochutná více než 12 vzorků na každém setkání, během kterého je každý vzorek pečlivě analyzován a diskutován panelem. Vzorky jsou testované opakovaně, aby byla zhodnocena jejich trvanlivost a vývoj senzorických vlastností v průběhu času.

Každý olej je analyzovaný pomocí hodnotícího formuláře senzorické analýzy Intenational Olive Oil Council (IOOC), který měří intenzitu vnímání vůní a chuťových vlastností spolu s hodnotícím formulářem Leone d’Oro, který se zaměřuje na kvalitu vnímaných vlastností jako je harmonie, komplexnost, trvanlivost. Porota ochutná všechny vzorky (letos jich bylo více než 300), ale do soutěže jsou přijaty pouze ty, které získají minimálně 85/100 bodů. Tyto olivové oleje získávají ohodnocení „Selezione Leone“. Oficiální výběr se pak zúží pouze na 7 finalistů v každé kategorii, z nichž pouze jeden je vítězem.

Cílem soutěže není jednoduše udělovat ceny za nejlepší olivový olej sezóny. Posláním Leone d’Oro je pomáhat výrobcům zlepšovat kvalitu jejich produktu poskytováním seriózních organoleptických hodnocení a cenných letitých zkušeností tak, aby bylo dosaženo skvělé kvality bez kompromisů.

Oslava byla velkolepá. Celý den se jako každoročně nesl ve víru degustace olivových olejů, dobrého jídla a pití, radosti, setkání s příteli, výměny informací a vzájemné podpory. Je to vždy výjimečný čas a my jsme neskutečně šťastní, že jsme i letos mohli být součástí této pozitivní energie velké lví rodiny.

Dagmar Kublová
Sommelier olivových olejů

Dagmar Kublová - OLIVUM.cz