Co jsou polyfenoly a proč se o ně zajímat?

Extra panenský olivový olej (EVOO) je po staletí oslavován jako nejzdravější olej v kuchyni. Mnozí na něj poukazují jako na významný zdroj mononenasycených tuků, jejichž konzumace je spojena s úbytkem hmotnosti a snížením rizika kardiovaskulárních onemocnění. Ale nejen to. Odborníci na zdravou výživu i lékaři se shodují, že vliv olivového oleje na lidské zdraví je mnohem významnější. „Zdravotní přínosy olivového oleje z 99 % souvisí s přítomností fenolických sloučenin, nikoliv s olejem samotným“, jak řekl Nasir Malik, rostlinný fyziolog Ministerstva zemědělství USA již v roce 2012 pro Washington Post.

POLYFENOL je termín zastřešující velkou skupinu přirozeně se vyskytujících rostlinných sloučenin obsahujících více fenolových jednotek, které působí jako antioxidanty. Existuje až 8 000 různých typů polyfenolů a více než 100 různých druhů potravin s alespoň jedním miligramem polyfenolů na 100 gramů potravin nebo 100 mililitrů nápojů.

Dle Phenol-Explorer, http://phenol-explorer.eu/contents/food/822, tzv. databáze polyfenolů v potravinách, se v extra panenském olivovém oleje vyskytuje až 25 polyfenolů, přičemž ty nejvýznamnější jsou tyrosoly zahrnující oleuropein, hydroxytyrosol a oleocanthal.

Tajemství polyfenolů

Polyfenoly se nejvíce vyskytují v extra panenském olivovém oleji a některé polyfenoly jsou přítomné také v panenském olivovém oleji. Naproti tomu rafinovaný olivový olej, což je bohužel téměř většina olivových olejů nabízených v supermarketech, má pouze stopová množství polyfenolů, které jsou odstraněny během rafinace a přidány zpět v okamžiku, když je rafinovaný olej smíchán s malým množstvím extra panenské olivového oleje před jeho plněním do lahví a prodejem.

Polyfenoly snižují riziko srdečních onemocnění a jsou prevencí infarktu

Polyfenoly byly ve stovkách studií spojovány s různými zdravotními přínosy. Hlavním z těchto přínosů pro zdraví je snížení rizika srdečních onemocnění a prevence infarktu, především díky jejich antioxidačním vlastnostem. Antioxidanty pomáhají snižovat chronický zánět, primární rizikový faktor srdečních onemocnění.

Dvě nedávné studie – jedna publikovaná v International Journal of Molecular Sciences a druhá v Journal of Oxidative Medicine and Cellular Longevity – spojily diety obohacené o polyfenoly se snížením krevního tlaku a LDL cholesterolu, hovorově známého jako „špatný“ cholesterol a zvýšením hladiny HDL, tedy tzn. „dobrého“ cholesterolu.

Konzumace polyfenolů je také spojována se snižováním rizika krevních sraženin tím, že brání nadměrné agregaci (shlukování) krevních destiček.

Polyfenoly snižují riziko cukrovky

Spolu s přínosem pro zdraví srdce bylo také prokázáno, že polyfenoly snižují hladinu cukru v krvi, což snižuje riziko vzniku cukrovky tzn. diabetu 2.typu. Studie z roku 2017 publikovaná v The New England Journal of Medicine zjistila, že účastníci, kteří jedli velké množství potravin bohatých na polyfenoly, měli o 57% nižší pravděpodobnost vzniku cukrovky (diabetu) 2.typu během dvou až čtyř let než lidé, kteří konzumovali jen velmi malé množství polyfenolů.

Jedním z důvodů může být také to, že polyfenoly pomáhají stimulovat sekreci inzulínu, který pomáhá odstraňovat cukr z krevního řečiště a ukládat ho do buněk. To udržuje hladinu cukru v krvi stabilní. Dieta bohatá na polyfenoly je také spojena s nižší hladinou cukru v krvi nalačno a vyšší glukózovou tolerancí, což jsou oba zásadní faktory pro snížení rizika onemocnění cukrovky (diabetem) 2.typu.

Polyfenoly mohou pomoci pacientům s rakovinou i demencí

Ačkoli vědci jsou první, kdo připouští, že na toto téma je třeba provést mnohem více studií, polyfenoly byly také spojeny s nižším rizikem rakoviny prostaty a prsu. Některé studie provedené na toto téma naznačují, že polyfenoly blokují růst a vývoj těchto typů rakovinných buněk. V důsledku toho samostatná studie naznačila, že léčba založená na oleocanthalu může být účinná jako součást cílené terapie u některých typů pacientek s rakovinou prsu.

Díky této studii vědci také zjistili, že oleocanthal výrazně reguluje abnormality v receptoru odpovědném za rozvoj Alzheimerovy choroby. U pacientů s Alzheimerovou chorobou je receptor nadměrně stimulován a podporuje zánět. Vědci tedy předpokládají, že konzumace oleocanthalu může regulovat receptor a tím snížit zánět.

Polyfenoly obnovují střevní bakterie

Kromě toho, že pomáhá předcházet určitým chronickým onemocněním, některé vědecké studie také ukazují, že extra panenský olivový olej s vysokým obsahem polyfenolů podporuje růst prospěšných střevních bakterií, které pomáhají při trávení. Jedna studie prokázala, že vyznavači středomořské stravy, která kromě olivového oleje obsahuje také polyfenoly z dalších složek potravy, měli rozmanitější střevní bakterie, což také souvisí i s lepší regulací hmotnosti.

Polyfenoly dodávají olivovému oleji spoustu chuti

Spolu s tím, že extra panenský olivový olej má mnoho zdravotních výhod, přispívají polyfenoly také k chuťovým profilům oleje.

Přítomnost polyfenolů přispívá ke svíravé chuti, hořkosti a štiplavosti. V závislosti na olivových odrůdách a době jejich sklizně lze v olivovém oleji vycítit tyto atributy s větší či menší intenzitou.

Svíravou chuť vytváří v ústech taniny, které jsou určitým typem polyfenolů. Tato chuť (jako když kousnete do nezralého banánu) je spojena s časně sklizenými olivami a robustními extra panenskými olivovými oleji.  Svíravost zaznamenáte nejvíce při ochutnání samotného oleje, méně patrná je při vaření s olivovým olejem.

Na druhou stranu, hořkost – díky oleuropeinu – je jednou z méně vyhledávaných příchutí ve většině potravin, ale je vynikajícím ukazatelem toho, že extra panenský olivový oleje byl vyroben z čerstvých oliv.

Štiplavý pocit v krku je spojen s oleocanthalem. Někdy může být tento pocit tak silný, že vás až donutí ke kašli.

Extra panenské olivové oleje s vysokým podílem polyfenolů

Tipy pro výběr extra panenských olivových olejů s vysokým podílem polyfenolů

Je jen málo farem, které zmiňují obsah polyfenolů v olivovém oleji přímo na etiketě. Existuje ale několik zaručených triků, jak najít extra panenský olivový olej s vysokým obsahem polyfenolů v jakémkoliv obchodě.

Určitě zkontrolujte etiketu, zda byly olivy sklizeny brzy, tzv. first harvest. Polyfenoly se hromadí v olivách dříve než v oleji a s dozráváním ovoce se neustále snižují. Časná sklizeň jich má proto nejvíce.

Váš zrak by se také měl zastavit u olivových olejů odrůdy Manzanilla, Coratina, Cornicabra, Maurino, Picual a Mission, u toskánského Moraiolo nebo dalších toskánských kupáží. Tyto odrůdy jsou jakousi nepsanou zárukou, že láhev vašeho olivového oleje bude mít vysoký podíl polyfenolů.

Velkou roli hraje také v jakých klimatických podmínkách olivy dozrávají. Olivy pěstované v mírném podnebí mají zpravidla vyšší obsah polyfenolů než olivy pěstované v suchých oblastech. Bohužel přírodě nemůžeme poručit, a tak velký vliv hraje také zavlažování, resp. jeho správné načasování během roku a celková intenzita a četnost srážek.

A konečně, pokud žádná z těchto informací není dostupná, vyberte robustní extra panenský olivový olej před jemným, protože oleje jsou robustní právě díky vysokému podílu polyfenolů.

Pokud hledáte v naší nabídce extra panenský olivový olej s vysokým podílem polyfenolů, podívejte se do naší kategorie "Vysoce polyfenolické olivové oleje".

 Dagmar :-)

 Zdroj: